Specland.pl
Serwis motoryzacyjny
Co zrobić aby być przewoźnikiem?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest łączony z licencją na wykonywanie tej pracy, cały proces obejmuje kurs, który zawiera prawa, które musimy znać jak prawo cywilne, handlowe, socjalne czy podatkowe, a także musi znać normy techniczne i techniczne aspekty działalności w sprawie przewozu osób lub rzeczy. Jednak gdy nie mamy czasu ani dużych środków na przystąpienie do egzaminu warto poszukać firmy, które zajmuje się udostępnianiem certyfikatu kompetencji zawodowych (sprawdź pod licencjanatransport.pl) przez co czekamy kilka dni aż starostwo nie wyda tego dokumentu.

Specland.pl